Home
ป้ายโฆษณา

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login Form

Thank you for visit our website.Welcome to Scanner Co.,ltd.

PTT Oil Price

Gold Status

จำนวนผู้เข้าชม

 
ย้ายที่อยู่ใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันอังคารที่ 05 มกราคม 2016 เวลา 15:54 น.

ประกาศ ย้ายที่ทำการใหม่

บริษัท สแกนเนอร์ จำกัด ได้ย้ายที่ทำการใหม่ ทั้งในส่วน Office และ Service Center
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ตั้งอยู่เลขที่


บริษัท สแกนเนอร์ จำกัด
555 พาลาเดียม เวิลด์ช้อปปิ้ง ชั้น 5 ห้อง IT25
ถนน ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายขาย โทร. 02-2506072-3 แฟกซ์ 02-2506074
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.30 - 18.30 น.

ศูนย์บริการ โทร. 02-2506071
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 10.30 - 19.00 น.
พัักเบรคเวลา 15.00 - 16.00 น.


Scanner Co.,Ltd.
555 The Palladium World Shopping, 5th Floor, Room IT25
Ratchprarop, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok 10400.
Thailand.


Office Tel. 02-2506072-3 Fax. 02-2506074
Business Time : Mon - Sat : 9.30am - 6.30pm


Service Tel. 02-2506071
Business Time : 10.30am - 7.00pm
Break : 3.00pm - 4.00pm


ทั้งในส่วน Office และ Service มีวันหยุดเพิ่มเติมคือ เสาร์ที่สอง และ เสาร์ที่สี่ของเดือน


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 2017 เวลา 10:40 น.
 
Corsair By Dcom PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 18:57 น.

 เงื่อนไขการรับประกัน Corsair สำหรับลูกค้าที่ซื้อมาจาก D Computer

1. ให้ยึดถือเงื่อนไขการรับประกันตามกฏการรับประกัน Corsair ของบริษัท สแกนเนอร์ จำกัด

2. สินค้าทุกชิ้นที่มาขอรับบริการจะต้องมีหมายเลขกำกับสินค้าสภาพที่ดี ชัดเจน ไม่ฉีกขาด หรือ ลบเลือน และ มีสติ๊กเกอร์รับประกันจาก D Computer รวมทั้งยังคงอยู่ในระยะของการรับประกัน

3. หากสินค้าที่นำมาเพื่อขอรับการบริการนั้น ทางบริษัท สแกนเนอร์ จำกัดไม่มีจำหน่าย หรือ ไม่มีสินค้าเปลี่ยนให้ ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ตามมูลค่าของสินค้านั้น หรือ เปลี่ยนสินค้ารุ่นใหม่ให้โดยการอัพเกรด โดยจ่ายเงินเฉพาะในส่วนต่างเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาในการให้คำตอบเรื่องการบริการนี้ประมาณ 7 วันทำการ

4. ในส่วนของระยะเวลาในการรับประกันสินค้า ถ้าทางบริษัทฯ มีสินค้าเปลี่ยนให้ในรุ่นเดียวกัน หรือ ในรุ่นที่ใหม่กว่า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอัพเกรด ระยะของการรับประกันจะยังคงเดิม

5. ในส่วนของระยะเวลาในการรับประกันสินค้า ถ้าลูกค้ามีการอัพเกรดเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นใหม่กว่า โดยการเพิ่มเงินในส่วนต่าง ระยะของการรับประกันจะเริ่มต้นใหม่ นับจากวันที่ได้รับสินค้า

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า หรือ อัพเกรดสินค้าให้ ที่เป็นชนิดเดียวกัน หรือ ประเภทเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยน หรือ อัพเกรดเป็นสินค้าต่างชนิดได้

7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเงินคืน ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วัน

* * * หมายเหตุ * * *
สำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย กรุณาแบ่งส่งสินค้าเข้ามาเพื่อขอรับบริการไม่เกิน 10 รายการต่อสัปดาห์ หากเกินกว่ากำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตีคืนสินค้าในส่วนที่เกินกลับไป เพื่อการให้บริการที่รวดเร็วครบถ้วน
 
ประกาศเริ่มใช้การบริการนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 18:03 น.
 
Corsair By Scanner PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 18:39 น.
เงื่อนไขการรับประกัน Corsair จาก Scanner

1. การรับประกันสินค้า หมายถึง การรับประกันซ่อมสินค้าอันเนื่องมาจากเกิดความบกพร่องในการผลิต หรือชิ้นส่วนเสียหาย จากการใช้งานในสภาพปกติหรือ การใช้งาน การติดตั้งที่ถูกต้องตามคู่มือระบุไว้ ไปตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนตัวสินค้านั้นๆ

2. การรับประกันสินค้า ไม่ได้หมายถึง การรับประกันมูลค่าของสินค้านั้นๆ เนื่องจากสินค้าจะมีมูลค่าลดลงตามกาลเวลา หรือตามระยะเวลาในการใช้งาน

3. การรับประกันสินค้าแบบ Lifetime Warranty หรือ Product Limited Lifetime Warranty หมายถึง การรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขการใช้งานในสภาพปกติ ไม่ได้เกิดจากปัญหาการใช้งานผิดเงื่อนไขการรับประกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้ารุ่นนั้นยังอยู่ในสายการผลิต และสินค้านั้นยังคงมีขายอยู่ในท้องตลาด ซึ่งเมื่อมีการหยุดสายการผลิต หรือ End Of Life (EOL) ประกาศอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต ทางบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าต่อไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการรับประกันโดยรวมของสินค้าจะไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

4. สินค้าที่ไม่ได้แกะบรรจุภัณฑ์ เช่น DDR Memory ทางบริษัทฯ ได้ติดสติ๊กเกอร์รับประกันไว้บนบรรจุภัณฑ์ชนิดนั้นๆ ในตำแหน่งใกล้ฉลากบอกชนิด และหมายเลขกำกับสินค้า ให้ลูกค้าเก็บรักษาไว้ และนำมาใช้แสดงในวันขอรับบริการ เพื่อการรับประกันที่ถูกต้องสมบูรณ์

5. สินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกัน คือ สินค้าที่ใช้งานไม่ถูกต้อง การติดตั้งผิดวิธี ตามที่คู่มือระบุไว้ เกิดการแก้ไข ดัดแปลงสินค้า ชิ้นส่วนหลุดหายไป สติ๊กเกอร์รับประกันเกิดความเลอะเลือน ฉีกขาด มีการแก้ไข, หมายเลขกำกับสินค้าขาดหาย หรือ หลุดหายไป ขา หรือ เข็มแตกหัก ชิ้นส่วนบิด คดงอ เสียรูปไปจากสภาพปกติ, Chip แตกหัก, ไหม้, หรือ หลุดหายไป, มีคราบชื้นโดนน้ำ สารเคมี หรือ มูลสัตว์ การเกิดสนิม หรือ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ, ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว, สินค้าที่ถูกซ่อม แก้ไข ดัดแปลง โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของบริษัทฯ

6. สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนตัวใหม่ให้ตามสภาพสินค้า ถ้าอยู่ในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า  หากทางบริษัทฯ ไม่มีสินค้าเปลี่ยนให้ ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ หรือ เปลี่ยนรุ่นสินค้าที่ใกล้เคียงกัน หรือ ตัวใหม่ที่สูงกว่าโดยการอัพเกรด แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง

7. สินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า หมายถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับซ่อมสินค้าตัวนั้น เพราะผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

8. สินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกัน ทางบริษัทฯ อาจจะรับซ่อมให้เป็นบางกรณี ที่สภาพสินค้ายังพอซ่อมได้ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเมื่อสินค้านั้นซ่อมใช้งานได้แล้ว ทางบริษัทฯ จะรับประกันการซ่อมให้ 1 เดือนนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าคืนกลับไป

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2013 เวลา 16:27 น.
 
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2017 Scanner. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

GQR Codes

New Products